Заходи протидії корупції

Інформація про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції

З метою запобігання та протидії корупції в Управлінні каналу Дніпро-Донбас складено і затверджено наказом План заходів щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240. План заходів направлено Держводагентству. Виконання Плану заходів знаходиться на повсякденному контролі керівників Управління та структурних підрозділів. Постійно здійснюється конкретна робота для дотримання точного і своєчасного використання бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом УКДД, раціонального використання державного майна щодо надання платних послуг, передбачених постановою КМУ від 26.10.2011 №1101

 План заходів протидії корупції

В Управлінні каналу Дніпро-Донбас розроблено та затверджено наказом №85 від 14.04.2014 року план заходів на 2014 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1240 від 28 листопада 2011 року (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України №19 від 15 січня 2014 року).

План заходів протидії корупції
План заходів протидії корупції у 2015 р.