На Головному відділенні каналу проводиться поточний ремонт підкранових колій козлового крану Головного гідровузла.