Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації в Держводагентстві України 06.12.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

09.04.2012 року                                                                                    № 186

Про затвердження Положення про систему обліку

публічної інформації в Держводагентстві України

 

 

На виконання Указу Президента України від 13 січня 2011 року № 2939 «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», а також з метою забезпечення права широких верств населення на доступ до публічної інформації та її збереження шляхом створення, функціонування та ведення системи обліку документів, що знаходяться у володінні Держводагентства і містять публічну інформацію, НАКАЗУЮ:

 1. Запровадити систему обліку публічної інформації в Держводагентстві України.
 2. Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації  (додається).
 3. Адміністратором системи обліку публічної інформації, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень, визначити відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ.
 4. Адміністратору системи обліку публічної інформації забезпечити обов’язкову та систематичну реєстрацію в цій системі документів, що знаходяться у володінні Держводагентства і містять публічну інформацію, та надання доступу до них за запитами, а також оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Держводагентства.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Агентства                                В.Сташук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводагентства

04.04.2012 року № 186

 

ПОЛОЖЕННЯ

про систему обліку публічної інформації

в Держводагентстві України

 

1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що знаходяться у володінні Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

 1. Система обліку публічної інформації (далі – система обліку) – це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держводагентства (далі – документи).
 2. Адміністратором системи обліку є відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства, який забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.
 3. Адміністратор системи обліку забезпечує:

реєстрацію документів;

стабільну роботу системи обліку;

оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті Держводагентства;

надання доступу до системи обліку за запитами;

здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;

можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;

здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства.

 1. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи в електронному вигляді:

номер облікової картки;

назва документа;

номер документа;

дата створення документа;

джерело інформації (автор, відповідальний підрозділ);

галузь;

ключові слова;

вид документа (наказ, протокол, звіт тощо);

форма зберігання документа;

місце зберігання документа.

У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

 1. Система обліку ведеться державною мовою.
 2. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.
 3. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 4. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

 

Начальник відділу зв’язків з громадськістю  та взаємодії зі ЗМІ                                                                                                                     В.Ковтуненко