Законодавство

Про запобігання короновірусу

КМУ 211 від 110320 Про запобігання коронавірусу

КМУ 215 від 160320 Прозапобігання коронавірусу Зміни до Постанови 211

КМУ255 від 020420 Про запобігання коронавірусу Зміни до Постанови 211

_____________________________________________________________________

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №111/2021

_____________________________________________________________________

Податковий кодекс України

Кодекс цивільного захисту України

Бюджетний кодекс України.

Водний кодекс УкраЇни.

Закон України “Про запобігання корупції”.

Закон України “Про публічні закупівлі”.

Закон України “Про управління об’єктами державної власності”.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Закон України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”.

Закон України “ Про оцінку впливу на довкілля” документ 2059-VIII(набрав чинності 18.12.2017) 

Постанова КМУ №83 від 04.03.2015 “Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави”.

Постанова КМУ №117 від 23.04.2014  “Про здійснення попередньої оплати товарів,робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” .

Постанова КМУ №228 від 28.02.2002 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”.

Постанова КМУ №421 від 19.06.2013 “Про затвердження Порядку визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями.

Постанова КМУ №1101 від 26.10.2011 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів”.

Постанова КМУ №2024 від 18.12.1998 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”.

Постанова КМУ №1314 від 08.11.2007 “Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності”.

Постанова КМУ №629 від 10.08.1995 “Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів”.

Постанова КМУ №391 від 30.03.1998 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”.

Постанова КМУ №840 від 08.11.2017 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою

Постанова ВРУ “Про Концепцію розвитку водного господарства України”.( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.54 )