Структура Управління

        ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС

              

До складу Управління каналу Дніпро-Донбас входять  структурні підрозділи:

Головне відділення — Царичанський район Дніпропетровської області;

Котовське відділення –  Магдалинівський район Дніпропетровської області;

Перещепинське відділення – Новомосковський район Дніпропетровської області;

Орільське відділення – Лозівський район Харківської області;

Краснопавлівське відділення – Лозівський район Харківської області.

Служба з управління персоналом

Основні функції:

 • організація роботи по забезпеченню Управління каналу Дніпро-Донбас кадрами необхідних спеціальностей та кваліфікації;
 • організація прийому на роботу, переведення, звільнення, оформлення відпусток особового складу відповідно з трудовим законодавством.

Провідний інженер служби з управління персоналом – Блажко Юлія Олексіївна

kadry@ukdd.dp.ua

тел. (0569)-56-05-99

Служба економіки

Основні функції:

 • здійснення формування проекту кошторису доходів і видатків на утримання Управління каналу за бюджетними програмами;
 • складання штатних розписів;
 • складання та подання статистичної та галузевої звітності;
 • проведення економічного аналізу діяльності управління;
 • контроль за рухом фінансових ресурсів.

Начальник відділу – Антонова Юлія Вікторівна

ekonomukdd@gmail.com

тел. (0569)-56-05-97

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Основні функції:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Головний бухгалтер – Друзь Ірина Михайлівна

buh@ukdd.dp.ua

тел. (0569)-56-05-96

Відділ водокористування

Основні функції:

 • організація забору води з Кам’янського водосховища Головною водозабірною спорудою у канал Дніпро-Донбас для перекачування її насосними станціями у маловодні регіони і надання платних послуг з подачі води Замовникам;
 • складання річної програми роботи каналу по наданню платних послуг з подачі води Замовникам з урахуванням водних ресурсів каналу, заявок Замовників, прийнятих Управлінням договірних зобов’язань;
 • вибір раціонального режиму роботи насосних станцій каналу з урахуванням водогосподарської обстановки в басейнах річок Дніпро та Сіверський Донець;
 • розробка заходів щодо безпечного пропуску повені та паводку в зоні каналу, з урахуванням прогнозованих погодних умов і водного режиму в басейні рр.Оріль, Сіверський Донець, Орілька, Бритай, Берека;
 • контроль за якістю води по підйомах каналу і водосховищах.

Начальник відділу – Цукарева Юлія Миколаївна

water@ukdd.dp.ua

тел. (0569)-56-05-95

Служба механізації

Основні функції

 • підтримання механічного обладнання, автотранспорту і механізмів у технічному стані;
 • удосконалення роботи відділу та функціонально підпорядкованих цехів у питаннях підвищення економічності ремонтного обслуговування і надійності роботи устаткування, автотранспорту і механізмів;
 • розробка та впровадження заходів по економії матеріалів, запасних частин та паливно-мастильних матеріалів;
 • організація роботи по впровадженню нової техніки, поширення передового досвіду та роботи з обслуговування механічного устаткування.

Головний механік – Пікуш Володимир Миколайович

mehukdd@gmail.com

тел. (0569)-56-05-99

Відділ енергоефективності

Основні функції

 • укладання договорів з енергопостачальними організаціями на поставку електроенергії за державні кошти, з Укртелекомом на послуги зв’язку, на ремонтні роботи підрядним способом, на придбання матеріалів і обладнання;
 • складання разом з відділом економіки та відділом використання водних ресурсів планів споживання електроенергії по об’єктам каналу, організація розробки заходів спрямованих на економію електроенергії та твердого палива;
 • виконання розрахунків витрат на поточний та капітальний ремонти обладнання;
 • розробка планів перспективного розвитку енергетичного господарства.

Начальник відділу  – Лікар Сергій Валентинович

energyukdd@gmail.com

тел. (0569)-56-05-99

Провідний інженер з охорони праці

Основні функції

 • проведення роботи по створенню безпечних умов праці та безпеки руху;
 • організація та координування роботи з охорони праці, пожежної та дорожньої безпеки, організація та забезпечення функціонування системи управління охороною праці;
 • здійснення контролю за додержанням у підрозділах законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці.

Пров. інженер з охорони праці – Якушева Юлія Валентинівна

opukdd@gmail.com

тел. (0569)-56-05-99